Національний конкурс наукових робіт «Громадянське суспільство: світові традиції та вітчизняні реалії» 22 Серпня 2017 11:51

 Відповідно до Плану Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України на 2017 рік, восени 2017 року традиційно планується провести Національний конкурс наукових робіт «Громадянське суспільство: світові традиції та вітчизняні реалії»  (далі – Конкурс), за підтримки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України,  Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та інших.

В цьому році Конкурс проводиться Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, Українським координаційним центром з підвищення правової освіти, Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією, Донецької обласною військово-цивільною адміністрацією та Інститутом політико-правових та релігійних досліджень, в підтримку внутрішньо переміщених осіб з окремих регіонів України. 

Основна мета Конкурсу – підтримка обдарованої молоді; створення умов для її творчого зростання; активізації науково-дослідної роботи студентів та аспірантів; дослідження громадянського суспільства, як важливого феномену; подальший науковий пошук з метою приближення розвитку українського суспільства до стандартів країн з розвиненими демократичними традиціями; активне залучення наукової молоді до соціально-вагомої діяльності.

Пріоритетні напрямки Конкурсу:
«Події лютого 2014 року: передумови та наслідки»;
Донеччина та Луганщина: подальші кроки на стабілізацію;
Вимушені поселенці: потенціал, який необхідно розвивати;
Європейська інтеграція: погляд громадськості;
Участь громадськості у вироблення державної політики;
«Вуличний» напрямок розвитку громадянського суспільства;
Від громадського діяча до політика;
Громадянське суспільство – фундамент європейської демократії;
Основні стандарти громадянського суспільства;
Українські профспілки: проблема довіри;
Громадське лобі: можливість або необхідність;
Підтримка інституцій громадянського суспільства з боку держави: прозорість, незалежність, відсутність втручання;
Засоби масової інформації як критерій оцінки становлення громадянського суспільства;
Соціальні мережі: віртуальна активність та реальна пасивність.

Учасником Конкурсу може стати кожен студент вищого навчального закладу, аспірант вищого навчального закладу (наукової установи).

Конкурсна робота, заявка  та від сканована копія рецензія наукового керівника надсилаються на офіційну електрону адресу організаційного комітету ([email protected]) до 30 жовтня 2017 року.

Нагородження переможців планується під час урочистих заходів, в межах Всеукраїнського тижня права – 2017, на початку грудня.

Контактна інформація оргкомітету: Сошников Антон Олександрович, [email protected], 0955031091.

 

 ПОЛОЖЕННЯ
Про Національний конкурс наукових робіт
«Громадянське суспільство: світові традиції та вітчизняні реалії»
(в підтримку внутрішньопереміщенихосібз окремих регіонів України)
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Національний конкурс наукових робіт «Громадянське суспільство: світові традиції та вітчизняні реалії» (далі – Конкурс) проводиться Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, Українським координаційним центром з підвищення правової освіти та Інститутом політико-правових та релігійних досліджень.
1.2. До участі в організації Конкурсу можуть залучатися партнери (громадські організації, приватні компанії, вищі навчальні заклади, тощо) на підставі рішення голови Організаційного комітету.
 1.3. Основна мета Конкурсу – підтримка обдарованої молоді; створення умов для її творчого зростання; активізації науково-дослідної роботи студентів та аспірантів; дослідження громадянського суспільства, як важливого феномену; подальший науковий пошук з метою приближення розвитку українського суспільства до стандартів країн з розвиненими демократичними традиціями; активне залучення наукової молоді до соціально-вагомої діяльності.
1.4.Пріоритетні напрямки Конкурсу:
«Події лютого 2014 року: передумови та наслідки»;
Донеччина та Луганщина: подальші кроки на стабілізацію;
Вимушені
поселенці: потенціал, який необхідно розвивати;
Європейська інтеграція: погляд громадськості;
Участь громадськості у вироблення державної політики;
«Вуличний» напрямок розвитку громадянського суспільства;
Від громадського діяча до політика;
Громадянське суспільство – фундамент європейської демократії;
Основні стандарти громадянського суспільства;
Українські профспілки: проблема довіри;
Громадське лобі: можливість або необхідність;
Підтримка інституцій громадянського суспільства з боку держави: прозорість, незалежність, відсутність втручання;
Засоби масової інформації як критерій оцінки становлення громадянського суспільства;
Соціальні мережі: віртуальна активність та реальна пасивність.
1.5.Учасником Конкурсуможе стати коженстудентвищого навчального закладу, аспірант вищого навчального закладу (наукової установи).
1.6. Конкурс проходить з 20липня 2017 по 10грудня 2017 року.
1.7. Основні етапи Конкурсу:
– Перший – організація, підготовка та розповсюдження матеріалів про конкурс (до 30 вересня 2017 року);
– Другий – прийом конкурсних робіт (до 30 жовтня 2017 року);
– Третій – оцінювання конкурсних робіт експертною радою(до 1 грудня2017 року);
– Четвертий – відзначення переможців (до 10 грудня2017 року).

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Організаційний комітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується головою Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України за поданням голови Організаційного комітету.
2.2. До Організаційного комітету  можуть входити:  члени Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, представники Міністерства юстиції України, центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, приватних компаній, вищих навчальних закладів, засобів масової інформації та  інші заінтересовані особи.
2.3. Організаційний комітет забезпечує організаційний, методичний та інший супровід Конкурсу.
2.4. Організаційний комітет може покласти адміністрування Конкурсу на третю особу.
2.5. Участь у роботі Організаційного комітету здійснюється на громадських засадах.

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ

3.1. На Конкурс подаються  індивідуально підготовлені наукові конкурсні роботи студентів/аспірантів, пов’язані з загальною тематикою Конкурсу.
3.2. Електрона версія конкурсної роботи повинна мати назву «прізвище та ім’я, назву вищого навчального закладу/наукової установи» (наприклад, Ivanov_Anton_DonNU).
3.3. Конкурсні роботи повинні бути виконані на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написані, акуратно оформлені та відповідати наступним вимогам: обсяг – 5-10 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; поля: верх, низ та праве – 20 мм, ліве – 25 мм; шрифт – TimesNewRoman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal; перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора; другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) курс навчання та навчальний заклад чи наукова установа (подвійний абзац); наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру) назва доповіді; далі йде текст доповіді, що вирівняний по ширині з відступом зліва  1,5 см.
У разі необхідності наприкінці конкурсною роботи надається список використаної літератури.
3.3. На конкурсну роботи обов’язкова подається рецензія наукового керівника (кандидата чи доктора наук), посвідчена у встановленому порядку.
3.4. Конкурсні роботи разом з заявкою (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові конкурсанта, дати народження, контактного телефону, домашньої адреси, назви конкурсної роботи, назви вищого навчального закладу (наукової установи), прізвища, ім’я та по батькові наукового керівника, а також вченого звання, посади тощо наукового керівника) та відсканованою копією рецензії наукового керівника подаються на офіційну електрону адресу організаційного комітету ([email protected]).
3.5. Кожен учасник може подати не більше 1 конкурсної роботи.
3.6. При поданні конкурсної роботи конкурсанти погоджуються на обробку відповідної інформації, в тому числі персональних даних, визнають результати Конкурсу.
3.7. Всі конкурсні роботи, якіприймають участь у  Конкурсі, не повертаються, рецензії на них не видаються.

4. ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

4.1. Оцінювання конкурсних робіт здійснюють члени Експертної ради.
4.2. До Експертної ради можуть входити: науково-педагогічні працівники, представники приватних компаній, громадські діячі та інші особи, які мають відповідні знання.
4.3. Заступником голови Експертної ради є голова Координаційної ради молодих юристів України
при Міністерстві юстиції України, за посадою.
4.4. Персональний склад Експертної ради затверджується головою Координаційної радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України за поданням голови Організаційного комітету.
4.5. Кожну конкурсну роботу оцінює 3 члени Експертної ради.
4.6. У разі якщо членом Експертної ради є науковий керівник, який надавав відповідну рецензію, то він не має право оцінювати конкурсну роботу.
4.7. Для оцінювання конкурсних робіт встановлюються наступні критерії: актуальність; відповідність назви конкурсної роботи її суті; наукова новизна здобутих результатів, якість проведеного наукового дослідження; практична цінність висновків та рекомендацій (факультативний критерій).
4.8. При оцінювання конкурсної роботи членом Експертної ради максимальна оцінка складає 50 балів.
4.9. На підставі отриманих оцінок членів Експертної ради, організаційний комітет Конкурсу створює рейтинг (рейтинговий показник).
4.10. На підставі рейтингового показника встановлюються переможці, які нагороджуються дипломами 1,2 та 3 ступенів.
4.11. Дипломи (1, 2, 3 ступенів) обов’язково підписуються головою Організаційного комітету, головою Експертної ради та головою Координаційної ради молодих юристів Українипри Міністерстві юстиції України.
4.12. За рішенням голови Організаційного комітету Конкурсу, Організаторів та Партнерів Конкурсу можуть присуджуватись інші нагороди.
4.13. За рішенням Організаційного комітету кращі роботи будуть видані в електронному виданні.
4.14.Результати Конкурсу остаточні та не підлягають оскарженню.
4.15. Результати Конкурсу опубліковуються на сайті Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.