Результати щорічного рейтингу «ТОП 100 публічних транспарентних доброчинних організацій України» 3 Липня 2023 12:32

На замовлення Асоціації благодійників України аналітична агенція «Центр ділового партнерства» спільно з ТОВ «Фінтех» розробили методику і провели дослідження результатів роботи українських доброчинних* організацій у 2022 році. Фінальним продуктом дослідження стало формування  Щорічного рейтингу «Топ 100 публічних транспарентних доброчинних організацій України (за результатами діяльності у 2022 році)».

ЗАВАНТАЖИТИ ЩОРІЧНИЙ ОГЛЯД «ТОП 100 ПУБЛІЧНИХ ТРАНСПАРЕНТНИХ ДОБРОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2022 РОЦІ)»

Цей перелік був   сформований  із використанням виключно відкритих інформаційних джерел, а ранжування доброчинних організацій  відбулось  на підставі відкритої інформації про обсяг коштів, які були використані ними у минулому році для реалізації власних благодійних програм (проєктів). Таким чином, «Топ 100» – це перелік доброчинців, які минулого року публічно у  різний спосіб задекларували розмір своїх річних витрат. Організації подаються  у переліку відповідно до ранжування за обсягом цих витрат.

Окрім даних про обсяг коштів, у переліку також міститься інформація про офіційну назву доброчинної  організації, адреса її веб-сайту (ФБ-сторінки),  а також інформація про засновників цієї організації, місце офіційної реєстрації та дата заснування.

Формуючи «Топ 100», ми виходили з того, що діюче українське законодавство вимагає від неприбуткових організацій подання щорічного податкового звіту, але не змушує їх офіційно оприлюднювати таку інформацію. Тому частина доброчинців користується цим правом, не відкриваючи публічно результати своєї фінансової діяльності. Ми, як організатори щорічного огляду, офіційно звернулись із листом до керівництва групи відомих і суспільно вагомих доброчинних організацій із проханням надати нам фінансову інформацію про результати їхньої діяльності у 2022 році. На жаль, частина  цих організацій, зігнорувала наше прохання і ми були змушені не вносити ці організації до переліку «Топ 100».

Для пошуку фінансової інформації про результати діяльності у 2022 ми використовували річні податкові звіти, фінансові звіти, розміщені на сайтах доброчинних організацій, дані конкурсних заявок Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2022». Частково ми користувалися можливостями відкритої системи доступу до фінансової інформації компанії «Opendatabot».

При формулюванні назви Щорічного рейтингу ми використали терміни «публічний» і «транспарентний». Публічний: у розумінні –  відомий, пізнаваний, суспільно орієнтований; транспарентний – як означення  відкритості, прозорості. Саме ці два  критерії і визначали логіку організаторів щодо включення тих чи інших неприбуткових організацій до переліку «Топ 100». Тому до нього, до прикладу, не попали благодійні фонди із величезними задекларованими обсягами витрат, але назви цих структур просто неможливо знайти в інтернеті. Разом з тим, ми не включили до переліку ряд достатньо відомих доброчинних організації, оскільки на їхньому сайті  або практично немає звітної інформації або ж їхня звітність зупинилася на позначці двох – трьохрічної давності.

Формуючи цей перелік, ми, як організатори, вважали, що його публікація дасть можливість членам українського суспільства отримати більш повну інформацію щодо результатів діяльності провідних  суб’єктів доброчинної діяльності та більш усвідомлено робити свій вибір щодо їхньої фінансової підтримки. Разом з тим, «Топ 100» може стати додатковим стимулом для  доброчинців до більш прозорої та більш суспільноорієнтованої діяльності, а також дасть їм  можливість  використовувати дані Щорічного огляду як додатковий маркетинговий чи фандрайзинговий інструмент.

Ми цілком свідомі того, що наша версія Щорічного рейтингу може викликати різновекторні оцінки та коментарі серед доброчинної спільноти і тому завчасу інформуємо, що готові до дискусії та до конструктивного обговорення методики і результатів рейтингування.

 *Для цілей цього Рейтингу до доброчинних організацій ми відносимо неприбуткові формалізовані структури (різного організаційно-правового статусу,зокрема,благодійні, волонтерські  організації, громадські об’єднання, релігійні організації тощо), які відповідно до свого статуту займаються благодійною діяльністю та подають офіційну фінансову звітність.