Коментар до світового рейтингу CAF-2021 23 Липня 2021 15:45

Загальне резюме

У червні був оприлюднений Світовий рейтинг CAF (Charities Aid Foundation, Фонд благодійної допомоги).

Світовий рейтинг CAF – це загальновизнаний авторитетний інструмент оцінки тенденцій розвитку благодійності у більшості країн світу. Разом з тим, фактична закритість методики отримання первинних даних компанією Gallup (Геллап), які лягають в основу формування цього рейтингу, створює передумови для різноваріантного тлумачення результатів цього рейтингу. Зокрема, мова йде і про кореляцію даних світового рейтингу CAF із результатами подібних національних досліджень.

Порівняння результатів Світового рейтингу із матеріалами «Зеленої книги української доброчинності», дослідження, яке з 2012 року проводить ВБО «Асоціація благодійників України» дозволяє зробити певні висновки.

  1. І світовий рейтинг CAF і «Зелена книга української доброчинності» фіксують тенденцію щодо зростання проблагодійної активності українського суспільства у 2020 році.
  2. CAF ставить Україну на 20 місце у загальному рейтингу і подає 43 % охоплення населення різними видами благодійної діяльності.
    Таким чином Україна у світовому рейтингу піднялась відразу на 81 щабель вище і підвищила свою проблагодійну активність майже удвічі.
  3. Відповідно до дослідження «Зелена книга української доброчинності»: частка українського суспільства, яка нерегулярно, епізодично займається благодійною чи волонтерською діяльність зросла з 11,1 % (дані 2019 року) до 21,4 % (дані 2020 року, результати за 2020 рік будуть оприлюднені пізніше) у порівнянні із 2019 роком. Таким чином, тенденція зростання проблагодійності зафіксована в обох дослідженнях, але є кардинальна відмінність в абсолютних значеннях цих показників. Спостерігаючи цю відмінність протягом багатьох років, ми як організатори дослідження «Зелена книга української доброчинності», у минулому році задали нашим респондентам три запитання, які є аналогічними тим питанням, які задає Gallup своїм респондентам. Порівняння отриманих відповідей дало такий результат (оприлюднені дані на питання 10 від 2019 року):

Як бачимо, різниця у значеннях складає майже два рази Звідси можливий такий висновок:

  1. Різне тлумачення респондентами, які беруть участь у дослідженні, змісту тих питань, що задаються в процесі дослідження, зокрема питання «допомога незнайомим людям».
  2. Різні методологічні підходи до формування респондентської вибірки Gallup формує свою вибірку репрезентативно згідно класичних соціологічних стандартів, зокрема вік респондентів вони обирають від 15 до 70 років. У дослідженнях «Зеленої книги» беруть участь як правило переважно представники професійної благодійної спільноти різного віку, і ми можемо припустити, що їхні відповіді на ці питання є більш професійнішими.

Методологія

Світовий індекс благодійності CAF (Charity Aid Foundation) базується на даних Щорічного всесвітнього опитування компанії  Gallup, що триває в рамках дослідницького проекту, який був проведений у 114 країнах у 2020 році. Разом ці країни представляють понад 90% населення світу.

В процесі опитування респондентам ставляться запитання щодо багатьох аспектів їхнього життя у поточному році, включаючи питання щодо їхнього благодійної діяльності.

Країни, у яких проводиться опитування, та перелік запитань у кожному регіоні можуть змінюватися щорічно і це визначається команією Gallup.

Репрезентативна вибірка в кожній країні формується у кількості від 500 до 1000 осіб, які проживають по всій країні, включаючи сільську місцевість.

На підставі трьох показників (1.Helped a stranger, or someone you didn’t know who needed help? / Чи ви протягом року допомагали незнайомим людям? 2.Donated money to a charity? /Чи давали ви гроші на благодійність? 3.Volunteered your time to an organisation? /Чи ви працювади волонтером в організації?) формується інтегрований рейтинг країни, який складається з двох частин: перша – це загальний рейтинг, який показує, яке місце займає країна у Світовому рейтингу благодійності CAF, а друга – яка частина населення бере участь у різних форматах благодійної чи волонтерської діяльності.

Україна у 2020 році:

Загальний рейтинг – 20 балів, 43%;

Допомога незнайомим людям – рейтинг: 21 бал, 66 %;

Гроші на благодійність – рейтинг: 28 балів, 43 %;

Волонтерство в організації – рейтинг: 44 бал 19 %.

 

Україна у 2019 році:

Загальний рейтинг – 101 бал, 24%;

Допомога незнайомим людям – рейтинг:111 бал, 35 %;

Гроші на благодійність – рейтинг: 90 балів, 18 %;

Волонтерство в організації – рейтинг: 62 бали, 19 %.

 

Україна у 2018 році:

Загальний рейтинг – 81 бал, 29%;

Допомога незнайомим людям – рейтинг: 107 балів 42 %;

Гроші на благодійність – рейтинг: 58 балів, 29 %;

Волонтерство в організації – рейтинг: 103 бали, 15 %.

 

«Зелена книга української доброчинності – 2019»:

Середньозважене значення показника «Яка частка українського суспільства робить доброчинні пожертви на користь благодійних, волонтерських чи громадських організацій (нерегулярно або несистематично, епізодично) за оцінками експертів склало – 11,6%.

Середньозважене значення показника «Яка частка українського суспільства нерегулярно (епізодично, час від часу) особисто бере участь у реалізації благодійних чи волонтерських акцій?» за оцінками експертів склало – 11.1%.

Питання 10. CAF  формує “Індекс світової благодійності”. Рейтингування відбувається на основі даних міжнародної соціологічної компанії «Інститут Геллапа», яка проводить опитування населення у 128 країнах світу, задаючи респондентам три стандартні запитання. Оскільки ні CAF, ні Інститут Геллапа не оприлюднюють методику проведення соціологічного опитування, уже не перший рік виникають певні сумніви щодо коректності отриманих результатів і місця України у цьому світовому рейтингу. Ми маємо намір продублювати це дослідження стосовно України, тому просимо Вас дати свій варіант відповіді на три стандартизовані «геллапівські» питання.

Допомога незнайомим людям: CAF – 35 %; Зелена Книга – 12 %.

Грошова допомога: CAF – 18 %; Зелена книга – 13 %.

Волонтерство: CAF – 19 %; Зелена книга – 11 %.

У 2021 році, під час проведення громадського опитування, в рамках проекту «Зелена книга української доброчинності – 2020» ми задали нашим респондентам наступне питання: «Яка частка (%) українського суспільства у 2020 році нерегулярно (епізодично/час від часу) особисто брала участь у реалізації благодійних чи волонтерських акцій? (не враховуючи пожертву на церкву та милостиню нужденним)». Середньозважене значення цього показника   склало 21.4 %, що майже у два рази перевищує значення цього ж показника у 2019 році.