У межах благодійних програм Центром медичних інновацій NOVO проведено 1960 обстежень 8 Лютого 2021 12:18

Благодійна програма «Інноваційна діагностика в Медичному Центрі «NOVO» (надалі – Благодійна програма) затверджена на виконання цілей, визначених установчими документами Установи благодійного фонду «Центр медичних інновацій» відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» No 5073­VI від 5 липня 2012 року.

Благодійна Програма є складовим елементом заходів Установи благодійного фонду «Центр медичних інновацій», діяльність якої спрямована на організацію і надання спеціалізованої діагностичної допомоги населенню. Благодійна програма базується на принципах відкритої прозорої звітності, ефективного використання благодійних внесків (пожертв), адресності та цільового використання коштів.

Метою Благодійної програми є забезпечення найвищої якості діагностичних послуг шляхом впровадження та використання інноваційних технологій і забезпечення високого рівня компетентності фахівців Медичного Центру «NOVO» (надалі також – Центр), а також здійснення вагомого внеску в розвиток здорового суспільства та сприяння розвитку охорони здоров’я в Україні.
Основні напрями діяльності Центру в межах цієї Благодійної програми:
1.) Надання безоплатної діагностичної допомоги важким реанімаційним та ургентним хворим дітям, які знаходяться на лікуванні у Львівській міській дитячій клінічній лікарні, Львівській обласній дитячій клінічній лікарні ”ОХМАТДИТ”, Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі.
2.) Надання безоплатної діагностичної допомоги неповнолітнім дітям загиблих учасників масових акцій громадського протесту, що розпочалися в Україні 21 листопада 2013 року та загиблих учасників АТО.
3.) Сприяння підвищенню кваліфікації медичних фахівців та впровадження нових методів діагностики.
4.) Співпраця з юридичними та фізичними особами для досягнення цілей, визначених установчими документами Установи благодійного фонду «Центр медичних інновацій» та цілей благодійної діяльності Медичного Центру «NOVO».
Медичний Центр «NOVO» є структурним підрозділом Установи благодійного фонду «Центр медичних інновацій» та є першим в Україні діагностичним центром створеним неприбутковою юридичною особою приватного права. Центр відкритий в приміщенні Львівської міської дитячої клінічної лікарні на засадах приватно­державного партнерства.Медичний Центр «NOVO» створений та здійснює свою діяльність за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб і не має на меті одержання прибутку.
Медичний Центр «NOVO» оснащений новим безпечним найсучаснішим обладнанням провідних світових виробників. Зокрема, в Центрі працює:
­ магнітно­резонансний томограф Optima MR450w GE Healthcare;
­ комп’ютерний томограф Toshiba Aquilion Prime;
­ апарати ультразвукової діагностики: ультразвукові сканери Accuvix V20 Prestige та MySono U5 Samsung.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Установа благодійного фонду «Центр медичних інновацій» (надалі – Установа) реалізує Благодійну програму «Інноваційна діагностика в Медичному Центрі «NOVO» (надалі – Благодійна програма) для виконання цілей, визначених установчими документами Установи.
1.2. Установа та Медичний Центр «NOVO» (надалі ­ Центр), як її структурний підрозділ, здійснюють діяльність без мети одержання прибутку.
1.3. Програма базується на принципах відкритої прозорої звітності, ефективного використання благодійних внесків (пожертв), адресності та цільового використання
1.4. Установа та Центр, в межах своїх повноважень, співпрацюють з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими, релігійними та благодійними організаціями (включаючи міжнародні організації), а також з іншими юридичними і фізичними особами в межах чинного законодавства, з метою досягнення цілей, визначених установчими документами Установи, та виконання цієї Благодійної програми.
2. МЕТА БЛАГОДІЙНОЇ ПРОГРАМИ
2.1. Основною метою цієї Благодійної програми є організація і надання спеціалізованої безоплатної діагностичної допомоги в межах основних напрямів діяльності Медичного Центру «NOVO» (надалі ­ Центр), визначених в цій Благодійній програмі.
2.2. Основними напрямами діяльності Центру відповідно до мети цієї Благодійної програми є:
2.2.1. Надання безоплатної діагностичної допомоги важким реанімаційним та ургентним хворим дітям, які знаходяться на лікуванні у Львівській міській дитячій клінічній лікарні.
2.2.2. Надання безоплатної діагностичної допомоги неповнолітнім дітям загиблих учасників масових акцій громадського протесту, що розпочалися в Україні 21 листопада 2013 року та загиблих учасників АТО.
2.2.3. Сприяння підвищенню кваліфікації медичних фахівців та впровадження нових методів діагностики
2.2.4. Співпраця з юридичними та фізичними особами особами для досягнення цілей,визначених установчими документами Установи благодійного фонду «Центр медичних інновацій» та цілей благодійної діяльності Медичного Центру «NOVO».
3. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
3.1. Відповідно до умов цієї Благодійної програми Центр забезпечує організацію і надання безоплатної спеціалізованої діагностичної допомоги таким категоріям громадян:
3.1.1. важким реанімаційним та ургентним хворим дітям, які знаходяться на лікуванні у Львівській міській дитячій клінічній лікарні.
3.1.2. неповнолітнім дітям загиблих учасників масових акцій громадського протесту, що розпочалися в Україні 21 листопада 2013 року та загиблих учасників АТО.
3.2. У реалізації цієї Благодійної програми Центр співпрацює з Львівською міською дитячої клінічною лікарнею (надалі – Лікарня).
3.3. Центр залучає до співпраці окремих благодійників, підприємства, установи, благодійні організації, органи державної влади та місцевого самоврядування, які мають можливість сприяти у реалізації Благодійної програми та досягнення цілей, визначених установчими документами Установи.
3.4. Центр здійснює залучення благодійних внесків на реалізацію Благодійної програми відповідно до чинного законодавства України.
3.5. Центр сприяє підвищенню кваліфікації медичних фахівців шляхом надання матеріально технічної бази Центру для їх навчання відповідними кваліфікованими спеціалістами і навчальними центрами.
4. БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ

ДІАГНОСТИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1. Центр надає діагностичну допомогу важким реанімаційним та ургентним хворим дітям, які знаходяться на лікуванні у Львівській міській дитячій клінічній лікарні виключно за направленням лікуючого лікаря, що засвідчене підписом та печаткою головного лікаря Лікарні.
4.2. Центр надає комплексну безоплатну діагностичну допомогу неповнолітнім дітям загиблих учасників масових акцій громадського протесту, що розпочалися в Україні 21 листопада 2013 року та загиблих учасників АТО на підставі медичного направлення та підтверджуючих документів (довідки органів МВС, довідка учасника бойових дій тощо).
4.3. Благодійна діагностична допомога надається в порядку черги (за попереднім записом).
4.4. У випадках необхідності надання екстреної діагностичної допомоги важким реанімаційним та ургентним хворим, такі особи можуть бути направлені на діагностичне обстеження позачергово.
4.5. Центр надає безоплатну діагностичну допомогу за цією Благодійною програмою в межах наявних у Центру ресурсів.
4.6. Установа, відповідно до чинного законодавства України та власних установчих документів, може вносити зміни та доповнення до цієї Благодійної програми з метою розширення або звуження її мети, а також деталізації завдань Центру, виходячи з наявних ресурсів та організаційних можливостей Установи.
5. ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ)
5.1. Кошти та майно Благодійної програми формуються за рахунок:
5.1.1. благодійних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;
5.1.2. коштів грантів, які надходять від міжнародних та інших організацій;
5.1.4. інших джерел, які не заборонені чинним законодавством України.
5.2. Кошти та майно, отримане на виконання Благодійної програми використовуються для реалізації цієї Благодійної програми.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Благодійна програма починає діяти з моменту її затвердження Наглядовою Радою УБФ «Центр медичних інновацій».

6.2. Всі зміни та доповнення до цієї Програми затверджуються за рішенням Наглядової Ради УБФ «Центр медичних інновацій».